Magenda - Obsah

PTK62 MAGENDA B5 (SK,GB,D)
Kombinovaný týždenný a denný diár, šitá väzba, mäkčený obal potiahnutý koženkou, slepotlač roka, záložka

175x245 mm (B5) • 512 strán
32 strán - užitočné informácie *
112 strán - týždenný diár
336 strán - denný diár
16 strán - telefónny register
16 strán - farebná mapa **

* Rozsah užitočných informácií na 32 stranách
Osobné údaje
Prehľadný kalendár na aktuálny a nasledujúci rok
Večný kalendár
Plánovací kalendár na aktuálny rok
Ročné termíny
Mesačné termíny
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky
Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí
Zahraničné zastupiteľstvá v Slovenskej republike
Zoznam bánk a hotelov
Meniny
Vzdialenosti európskych a slovenských miest
Členské a kandidátske štáty Európskej únie
Prevodové tabuľky mier
Klimatická tabuľka
Časové pásma
Víno
Sviatky
Medzimestský a medzinárodný telefónny styk
Slovakia direct a iné dôležité telefónne čísla
** Rozsah 16 stranovej mapovej prílohy
Európa
Slovenská republika, územnosprávne rozd.
Bratislava - centrum
Košice - centrum
Prešov - centrum
Nitra - centrum
Žilina - centrum
Banská Bystrica - centrum
Trnava - centrum
Trenčín - centrum
Vodné dielo Gabčíkovo
Vysoké Tatry